I tradisjon tro arrangererer vi Tangspræll siste helgen i juni